Det kniviga valet av efternamn

choice of last nameTraditionellt har man i Sverige tagit mannens efternamn vid giftermål. Detta är vedertaget sedan flera århundraden. För länge sedan kunde man även hitta på och ta ett efternamn lite hur som helst. Ett exempel är soldatnamnen där det kanske fanns 5 stycken Erik Eriksson i samma socken och två av dem blev indelta soldater. Då kunde de ta soldatnamn som visade på någon bra egenskap. T.ex. kunde det då bli Erik Rask, Erik Stark, Erik Pistol eller liknande. Dels visade detta att personen var soldat och dels blev det enklare att skilja på alla ”Erikar” som troligen bodde ganska nära varandra i socknen. Det behövdes inget mer av registrering än att prästen skrev upp det i kyrkboken.

När man ska gifta sig uppkommer alltid frågan om hur man ska göra med efternamnet. Idag kan man givetvis ta mannens släktnamn, vilket är det mest vanliga. Man kan även välja kvinnans släktnamn vilket oftast sker om mannens efternamn anses som vanligt eller tråkigt. Just sonnamnen har verkligen minskat i antal senaste generationerna.

Om man varit gift tidigare och bär den gamla partnerns efternamn känns det troligen inte så roligt att ha kvar det och att den nya partnern skulle ta samma namn – man får inte ens göra så enligt namnlagen! Om båda varit gifta tidigare och båda den gången tog sin partners efternamn kan man alltså inte gifta sig och använda något av de namnen. Man kan välja att fortsätta heta det man heter men då heter man alltså olika. Återstår att antingen leta i släktrullarna efter ett äldre släktnamn som verkar bra eller hitta på ett nytt. Om man väljer ett gammal släktnamn får det inte vara längre bak än fyra generationer och det måste ha funnits i minst två generationer.

När man bestämt sig, skickar man in namnförslaget till Patent och Registreringsverket. De undersöker om namnet ni valt fungerar, vilket innebär att man inte kan önska ett namn som andra släkter redan bär, man får inte ta gamla adelsnamn och namnet ska heller inte vara stötande. Om allt går vägen, betalar man en avgift och sen är allt klart.